کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

خرید اعتبار زمانی

با خرید اعتبار زمانی می توانید تا پایان مدت اعتبار از کلیه امکانات سایت به صورت تک کاربره استفاده نمایید.

برای خرید اعتبار زمانی یکی از بسته های زیر را انتخاب نمایید.

درصورتیکه کد تخفیف دارید ابتدا آنرا اینجا وارد نمایید:

بسته 30 روزه

به مبلغ 15000تومان

پرداخت با کارت

بسته 90 روزه

به مبلغ 30000تومان

پرداخت با کارت

بسته 180 روزه

به مبلغ 50000تومان

پرداخت با کارت

بسته 360 روزه

به مبلغ 80000تومان

پرداخت با کارت

راهنمای بسته ها


بسته 30 روزه: با خرید بسته 30 روزه قادر هستید به مدت 30 روز از زمان خرید از تمرینهای Word Puzzle و Transcribe و پخش با زیرنویس برای همه کتابهای صوتی و سایر مجموعه های صوتی تنظیم شده در سایت استفاده نمایید.

بسته 90 روزه: با خرید بسته 90 روزه قادر هستید به مدت 90 روز از زمان خرید از تمرینهای Word Puzzle و Transcribe و پخش با زیرنویس برای همه کتابهای صوتی و سایر مجموعه های صوتی تنظیم شده در سایت استفاده نمایید.

بسته 180 روزه: با خرید بسته 180 روزه قادر هستید به مدت 180 روز از زمان خرید از تمرینهای Word Puzzle و Transcribe و پخش با زیرنویس برای همه کتابهای صوتی و سایر مجموعه های صوتی تنظیم شده در سایت استفاده نمایید.

بسته 360 روزه: با خرید بسته 360 روزه قادر هستید به مدت 360 روز از زمان خرید از تمرینهای Word Puzzle و Transcribe و پخش با زیرنویس برای همه کتابهای صوتی و سایر مجموعه های صوتی تنظیم شده در سایت استفاده نمایید.


توجه کنید که بدون داشتن اعتبار زمانی از هر مجموعه صوتی تنها 2 جمله قابل تمرین و شنیدن است. ضمن اینکه با داشتن اعتبار زمانی قادر هستید رکوردها و امتیازاتی که پس از تمرین هر جمله کسب می کنید را ذخیره نموده و مجددا آنرا به اعتبار زمانی تبدیل نمایید.