کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل اطلاعات شخصی اینجا را کلیک کنید.

آشنایی با بخش Listening آزمون IELTS

در آزمون آیلتس برای بخش Listening چهار بخش در نظر گرفته می شود که زمان تقریبی آن حدود 30 دقیقه می باشد.
قبل از شروع هر بخش فرصت کوتاهی به شرکت کننده داده می شود تا به سوالات آن بخش نگاهی بیاندازد که بسیار نقش اساسی در موفقیت دارد.
در آزمون آیلتس صدای مکالمات و متون تنها یکبار پخش می شوند و شرکت کننده باید حین شنیدن جوابها را در برگه سوالات بنویسد و پس از اتمام بخش چهارم 10 دقیقه فرصت دارد تا جوابها را به پاسخنامه منتقل کند.

آزمون بخشهای چهارگانه

Section 4

7آزمون

Section 3

8آزمون

Section 2

8آزمون

Section 1

9آزمون

دسته بندی آزمونها بر اساس نوع سوال

Short Answer

3 آزمون

Tables

13 آزمون

Sentence Completion

15 آزمون

Multiple Choice

14 آزمون

Selecting From List

11 آزمون

Completing Forms

9 آزمون

Matching

1 آزمون

Classification

1 آزمون