فعالسازی بسته رایگان 7 روزه

Listening to the News 1

شرح

مجموعه Listening to The News، يکي از شناخته شده ترين مجموعه هاي آموزش مهارت ليسنينگ مي باشد که توسط صداي آمريکا ( VOA ) براي کمک به زبان آموزان سراسر دنيا تهيه شده و مورد اقبال فراواني مي باشد و شامل مجموعه مطالب کوتاهي است که به فرمت اخبار درآورده شده و بسيار شمرده و سليس به لهجه آمريکايي گفته مي شود.

تعداد فصول20
تعداد قطعات صوتی554
سطح1

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Unit 01 - A Big Gift 03:19
Unit 02 - GO HUSKIES 03:09
Unit 03 - Balloon Man 02:25
Unit 04 - Boys and Girls in School 02:26
Unit 05 - Students Help Save Their Town 02:29
Unit 06 - A Record-Breaking Horse 03:01
Unit 07 - What to Do with E-waste 02:33
Unit 08 - An Ocean Giant 02:14
Unit 09 - An Unusual Holiday 02:35
Unit 10 - Amazing Bamboo 02:49
Unit 11 - A Seed Bank 02:49
Unit 12 - A Dolphin’s Tail 02:20
Unit 13 - Sleeping Habits 02:28
Unit 14 - Trouble with JELLYFISH 02:51
Unit 15 - The Skin Cell Gun 02:20
Unit 16 - Underground Rescue 02:41
Unit 17 - Speed Up 02:28
Unit 18 - The Sinking City 02:54
Unit 19 - A Flying Killer 02:25
Unit 20 - City Monkeys in India 02:11