فعالسازی بسته رایگان 7 روزه

Cambridge IELTS 9

شرح

کتاب Cambridge IELTS 9 که جهت آمادگي آزمون آيلتس تهيه شده و در سايت بخش ليسنينگ آن براي تمرين آماده شده است.

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی644
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 9, Test 1-Sec. 1 03:43
Cmb. 9, Test 1-Sec. 2 03:26
Cmb. 9, Test 1-Sec. 3 05:28
Cmb. 9, Test 1-Sec. 4 04:25
Cmb. 9, Test 2-Sec. 1 03:25
Cmb. 9, Test 2-Sec. 2 04:01
Cmb. 9, Test 2-Sec. 3 04:32
Cmb. 9, Test 2-Sec. 4 04:15
Cmb. 9, Test 3-Sec. 1 05:40
Cmb. 9, Test 3-Sec. 2 03:46
Cmb. 9, Test 3-Sec. 3 04:02
Cmb. 9, Test 3-Sec. 4 04:51
Cmb. 9, Test 4-Sec. 1 04:17
Cmb. 9, Test 4-Sec. 2 04:23
Cmb. 9, Test 4-Sec. 3 04:13
Cmb. 9, Test 4-Sec. 4 03:46