فعالسازی بسته رایگان 7 روزه

Cambridge IELTS 10

شرح

کتاب آمادگي آزمون IELTS محصول دانشگاه کمبريج کتابي است که مشابه سوالات آزمون IELTS را در چهار بخش آماده کرده است- تمام جملات بخش Listening اين کتاب جهت تمرين هاي Transcribe و Word Puzzle آماده شده اند.

تعداد فصول16
تعداد قطعات صوتی642
سطح6+

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
Cmb. 10, Test 1-Sec. 1 07:34
Cmb. 10, Test 1-Sec. 2 06:19
Cmb. 10, Test 1-Sec. 3 06:29
Cmb. 10, Test 1-Sec. 4 06:38
Cmb. 10, Test 2-Sec. 1 06:34
Cmb. 10, Test 2-Sec. 2 06:01
Cmb. 10, Test 2-Sec. 3 07:27
Cmb. 10, Test 2-Sec. 4 06:50
Cmb. 10, Test 3-Sec. 1 08:23
Cmb. 10, Test 3-Sec. 2 06:37
Cmb. 10, Test 3-Sec. 3 07:02
Cmb. 10, Test 3-Sec. 4 08:08
Cmb. 10, Test 4-Sec. 1 07:09
Cmb. 10, Test 4-Sec. 2 06:30
Cmb. 10, Test 4-Sec. 3 07:12
Cmb. 10, Test 4-Sec. 4 07:25