فعالسازی بسته رایگان 7 روزه

BBC 6 Minute English 2018

شرح

مجموعه آموزشي تهيه شده توسط بي بي سي که در هر قسمت از اين مجموعه در 6 دقيقه موضوعات گوناگوني با 6 لغت جديد توسط دو راوي مطرح شده و نيز گفتگويي کوتاه از افراد مختلف پخش مي شود. اين مجموعه شامل تمامي قسمتهايي است که در سال 2018 تهيه شده است.

تعداد فصول1
تعداد قطعات صوتی68
سطحIntermediate

پخش با زیرنویس


Title Length Play with Subtitle
01-Bitcoin-digital crypto-currency 06:15